MGT Colon Szekció története

Dr. Simon László az MGT elnöke és Dr. Újszászy László az Endoszkópos Szekció főtitkára 1996. január hónapban, levélben kérte fel Dr. Kovács Ágotát, Dr. Lakatos Lászlót és Dr. Nagy Ferencet a vastagbél betegségeivel foglalkozó orvos kollektívák munkájának összefogására és koordinálásra. Egy az MGT keretén belül működő Colon Szekció megalakítására a legjobb lehetőséget a Dr. Prónay Gábor emlékülés adta meg, Miskolcon.

1996. március 1.-én került sor az alakuló ülésre, a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában. A szekciót szervezők a fő érdeklődési területeket a következőkben jelölték meg: a gyulladásos, a daganatos és a funkcionális vastagbél betegségek. A vezetőségben a szekció első elnöke Dr. Újszászy László lett, főtitkára Dr. Kovács Ágota, tagjai Dr. Lakatos László, Dr. Nagy György és Dr. Nagy Ferenc. 

1996. október 5.-én a Colon Szekció első tudományos ülése Veszprémben került megrendezésre. Témája „A gyulladásos bélbetegségek kezelése és gondozása”. A kerek asztal üléselnöke Prof. Dr. Varró Vince, moderátora Dr. Kovács Ágota volt. A vezetőség a szekció évenkénti, legalább egyszeri önálló ülését határozta el. 

1997. júniusában az MGT Nagygyűlésén a „Gyulladásos bélbetegségek” volt a főtéma, (molekuláris biológiai alapok, patomechanizmus, immunológiai háttér, képi diagnosztika, klinikum, életminőség, kezelés). Ettől kezdve a Colon Szekció az MGT éves Nagygyűlésein, minden évben önálló témákkal és szabadon választott előadásokkal jelentkezett. 

1997. november 7. Szeged adott otthont egy önálló Colon Szekcióülésnek, ezen az akut és az elektív sebészeti ellátás kérdéseit tárgyaltuk, majd élő videó demonstráció keretein belül történtek esetbemutatások. Ezen az ülésen határozta el a szekció, hogy a vastagbél betegségek interdisciplináris vonzataival tudatosan fog foglalkozni, és kapcsolatot alakít ki a sebészeti, patológiai, gyermekgyógyászati és pszichológiai munkacsoportokkal. 

1998. november 6.-án  Miskolcon tartottuk a következő tudományos rendezvényt, melynek gerincét a „Dysplasia megítélése a gyulladásos bélbetegségekben” valamint „A szteroid terápia szerepe és lehetősége IBD-ben” kérdéskörök alkották. Vendég előadónk David Jenkins professzor ismertette az IBD patológia és a dysplasia aktuális álláspontját. A második napon élő videó és metszet demonstrációra, valamint szabadon választott előadásokra került sor. Jenkins professzor patológiai összefoglalóját sikerült nyomtatásban is a tagok rendelkezésére bocsátani. A szekció ekkor döntött a legjobbak munkájának elismeréséről, a Prónay emlékéremről és az ehhez kapcsolódó emlékelőadásról. Az emlékérmet az Olympus szerény támogatásával a hozzátartozók hozzájárulásával Kő Pál szobrászművész készítette. A Prónay emlékérmet az interdisciplináris elveket figyelembe véve évente egy arra érdemes kolléga és kétévente egy asszisztens veheti át.

1999. szeptember 7.-én rendkívüli ülést tartottunk, a Glaxo Wellcome Kft, a Ferring és a Falk Medical Consulting Ltd támogatásával. Meghívott vendégünk Prof. David Sachar, előadásában „Az IBD terápiája az ezredfordulón” címmel az aktuális terápiás lehetőségeket foglalta össze. Ezt követően kerekasztal megbeszélést tartottunk „Az IBD etiopatogenezise” címmel. 

1999. november 5.-én, a Colon Szekció éves tudományos ülését Budapesten tartottuk, a főtéma az „Extraintestinalis szövődmények patomechanizmusa” volt. Itt került sor elsőként a  Prónay Gábor emlékérem átadására. A vezetőség döntése alapján, az emlékelőadást követően, Dr. Nagy György elsőként kapta meg az emlékérmet. Ebben az évben először számolhattak be külföldi tapasztalataikról azok a kollégák, akik a szekció elnökségének aktív közreműködésével és döntően a Ferring cég aktív segítségével vehettek részt rövidebb- hosszabb külföldi tanulmányúton. Ezen az alkalmon a főtitkári beszámoló után a Magyarországi Crohn – Colitises betegek egyesületének bemutatkozására is sor került. Külön előadás sorozat foglalkozott a rectum tumorok ellátásával.

2000. október 27.-én Colon Szekció Veszprémben tartotta éves ülését. A „Rákelőző állapotok a vastagbélben”, ezen belül a tumor szekvencia főtémát tűztük napirendre. A Prónay Gábor emlékérmet ezúttal Prof. Dr. Baradnay Gyula kapta. Emlékelőadásának címe: „Vastagbélműtétek, gyakorlat és kilátások”. További tárgyalásra került még „Az IBD sebészi kezelése”, és „A budesonid kezelés IBD-ben”.  A tudományos ülésen vezetőségválasztásra is sor került, mely során ismét Újszászy Lászlót választotta a tagság elnöknek és a vezetőség munkáját jóváhagyták. Ezt követően élő esetbemutatásokra került sor2001-ben. A szekció évi tudományos ülését október 26.-27-én. Miskolc rendezte. A Kongresszus fő témái az „Életminőségi vizsgálatok a gasztroenterologiában”, „Utak és tévutak az IBS kezelésében és „Helyzetjelentés a vastagbélrákszűrésről” volt. A Prónay emlékelőadást ebben az évben Dr. Kovács Ágota tartotta, és Ő részesült az emlékérem által jelzett elismerésben is. Ez alkalommal élő videó demonstrációra is sor került az Olympus és Glaxo hatékony támogatásával.

2002-ben a Colon szekció és a Ferring Magyarország közös rendezésében Massimo Campieri volt vendég a Marriott szállóban Budapesten.  Campieri professzor és a bolognai munkacsoport a probiotikumok alkalmazásával „híresült el”. Azóta is gyakran idézett munkájuk (Gionchetti - Campieri), talán az egyetlen ellenőrzött, jól kontrollált vizsgálat a probiotikumok hatékonyságára pouchitisben. Azóta a probiotikum témakör slágertémának számít, ez a rendezvény egyike volt a legelsőknek. 

2003. január 24.-25. Budapesten a BM Duna Palotában került sor a következő szekcióülésre. A főtémák az enterális allergia és a coeliakia, valamint az IBD és műtéte Magyarországon voltak. A Prónay emlékelőadást dr. Újszászy László tarthatta, és az Ő munkáját ismerte el a szekció az emlékéremmel.

2003-ban a Falk cég és a colon szekció igen jó hangulatú szimpóziumot rendezett „Terhesség és IBD” címmel. Az ülés meghívottja, főelőadója Pena professzor volt Amszterdamból.

2004. január 23.-24. Szekszárd volt a következő Szekció ülés helyszíne. Az emlékelőadást Minik Károly tartotta, majd átvette a Prónay emlékérmet. A főtémák: Inkontinencia a diagnózistól a kezelésig, Vastagbélrák szűrés: lehetőségek és viták forrásai. A nagyon sikeres rendezvényhez élő videó demonstráció csatlakozott, amelyet a szűrések gondolatkörre építettek ki.

2005. január 21.-22. Gyula adott otthon a Szekció ülésének. A kongresszus főtémái: Humángenetikától a genomikáig, Immuntolerancia és IBD. Colonoscopos előkészítés (consensus konferencia) valamint az IBS és az exracolonális változások voltak. A Prónay emlékelőadásra Varró professzort kértük fel, aki legnagyobb sajnálatunkra ezt nem fogadta el. A lemondást követően Nagy Ferenc vállalta és teljesítette ezt a fontos és izgalmas programot. 2005-ben az Balatonaligán az MGT éves kongresszusán az életminőség vizsgálatok a gasztroenterologiában címmel mini szimpóziumot rendeztünk, melyre Kulich Károly Svédországból volt a vendégünk.
Ezen az ülésen alakult át a colon szekció vezetése. Követve a „hagyományokat” a korábbi presidenciális rendszert elnökség váltotta fel, ahogyan a MGT-ben is, múlt, megválasztott és jövőbeni elnökök, főtitkár, ill. 3 titkár alkotta a vezetőséget. A megválasztott elnök Bene László, a jövőbeni Nagy Ferenc lett, főtitkár Lakatos László.

2005-ben indult útjára a „Meet the experts” rendezvénysorozat, mely a Semmelweis Egyetem II. Belklinika és a Colon szekció közös rendezvénye volt. Az esetbemutatásokra épülő rendezvényt a nyitott, élénk hangulatú, nemegyszer heves vita jellemezte. A későbbiekben félévente egy-egy alkalommal került sor az összejövetelre. A pozitív tapasztalatok birtokában a kezdeményezéshez csatlakozott a Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja (FIGAMU), a rendezvény két napossá bővült, melynek első napja továbbképzés fiatalok részére, az esetbemutatásoké pedig a másnap délelőtt.

2005-ben Bene László dr. szervezésében izgalmas téma került Budapesten megrendezésre, az immunológia és az IBD témakörben. Az immunológiai társasággal közösen rendezett összejövetel a Gellért szállóban kifejezetten sikeres volt.

2006. január 20.-21. Visegrádra látogatott a Colon szekció. Ezen a rendezvényen debütált nagy sikerrel a kongreszushoz csatlakozó „Postgraduális kurzus”, amelynek témája a Mikrobiológia a gasztroenterologiában valamint a vastagbélrák szűrés volt. Izgalmas, sikeres rendezvénynek voltunk tanúi. Az emlékelőadást Prof. Dr. Nagy Attila tartotta a gyulladásos bélbetegségek sebészetéről. A rendezvényt ez alkalommal is a colon szekció összejöveteleit sikerrel szervező AgnuSmed iroda végezte. MGT Nagygyűlésen főtéma volt az IBD kezelése. Moderátorok Bene László és Lakatos László voltak.

2006 júniusában a nagygyűlésen a bélbetegségek szekcióban Gasche professzor Bécsből tartott kitűnő referátumot a gyulladásos bélbetegség kezeléséről.

2007. január 18.-20. között Egerben tartottuk a Colon Szekció éves ülését. Az első téma; „A patológus segítsége és a patológiai értékelés korlátai a bélbetegségek diagnosztikájában és kezelésében.” A state of art előadást Prof. Dr. Simon László tartotta „40 év endoszkópia” címmel. Az analis manometria és a sürgősségi betegellátás kérdési kerültek még megbeszélésre. Itt került sor a következő vezetőséget megválasztó közgyűlésre. A Prónay Gábor emlékérmet Prof. Dr. Banai János vehette át nagysikerű emlékelőadása után. Szombaton élő beteg és esetbemutatások, endoszkópos vizsgálatok tették színessé a programot.
Folytatódott a postgraduális rendezvény, fő témái az „Irritabilis bél szindróma” (szemléletváltozás, korszerű diagnosztika, terápia, pszichiátriai kezelés) és az „Obesitas és gasztroenterologia” (elhízás és kezelése, szövődményei, pszichoterápia) volt.

2007. május 12. Szegeden került megrendezésre a Colon Szekció rendkívüli tudományos ülése. A következő előadások hangzottak el; „Colon epithel sejt izolálás, és funkciós vizsgálatok”, „A gyulladásos bélbetegségekhez társult tumorok pathogenezise és klinikai jellemzői”. „Új képalkotó módszerek értéke a gyulladásos és daganatos bélbetegségek diagnosztikájában”. „A PET/CT scan optimális használata a colorectalis rák diagnosztikájában és ellátásában”. „Laparoscopos vastagbél sebészet.” „A klinikai farmakológiai vizsgálatok fejlődése, fázisai, hatása a klinikumra”. Ezt eset és vizsgálat bemutatások követték.

2006 decemberében a colon szekció interdiszciplináris fórum szervezésében vett részt. Az alvadásgátlás, haematológiai kórképek és a gasztroenterológiai határterületeit tekintettük át mindkét szakma jelen képviselőivel. 

2008. január 18-19. Balatonalmádi, Hotel Ramada adott otthont a Colon Szekció következő ülésének. A témák; Az IBD sebészete és eredményei, az analis és perianalis betegségek, funkcionális bélbetegségek, és a CRC kemoprevenció voltak. A Prónay Gábor emlékérmet Dr. Bene László vehette át emlékelőadását követően. A submucosa dissectio demonstrálása, majd az ezt követő esetbemutatások zárták az első nap programját. A következő nap délelőtti programját a coeliakia aktualitásai és szabadon választott előadások alkották.
A Colon Szekció következő ülését 2009. január 16-17. között Szegeden rendezzük.

Kiadványaink:

MEDICOM Könyvtár

  • IBD Függelék. Az IBD műtéti kezelése. 1998. Dobó István Dr.
  • Vezérfonal a gyulladásos vastagbélbetegségek hisztopatológiai megítéléséhez. Prof. Dr. David Jenkins előadása alapján. 1999. (Szerk.: Újszászy L.)
  • Colorectalis carcinoma. 1994. (Szerk.: Újszászy L., Simon L.)
  • Gastrointestinalis motilitás. 1996. (Szerk.: Lonovics J., Simon L., Forgács A., Wittmann T., Bálint A.)
  • IBD-Válogatott fejezetek a gyulladásos vastagbélbetegségekről. 1997. (Szerk.: Újszászy L., Kovács Á., Lakatos L., Nagy F., Nagy Gy.)
  • Az IBD extraintestinális manifesztációi.1997.
  • Irritabilis bél, vagy irritábilis személyiség.1998. 
  • Funkcionális gasztroenterológiai kórképek.1999. (Szerk.: Lonovics J., Simon L., Tulassay Zs., Újszászy L., Wittmann T.)
  • Életminőség vizsgálatok a gasztroenterologiában. 2001. (Szerk.: Újszászy L., Udvardy M., Kupcsulik P.)
  • A gyulladásos bélbetegségek. Kovács Ágota

 

Régi logónk:

Könyvtár, friss feltöltések:
Videók
IBD Világnap 2016 Szeged
IBD Világnap 2016 Szeged
Videó hossza: 0:00
Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben elsőkézből
szeretne értesülni híreinkről valamint
eseményeinkről kérjük, hogy az alábbi mezők kitöltésével iratkozzon fel
hírlevelünkre!

© 2015 - 2023 MGT Colon - Minden jog fenntartva
Készítette: WebDeb - Ahol a weblapok születnek...
fancy